VN laboratórium – KENETRON

V našom portfóliu máme aj VYSOKONAPÄŤOVÝ SKÚŠOBNÝ ZDROJ zn. MEGGER VLF SIN 45

Pomocou Vysokonapäťového skúšobného zdroja MEGGER VLF SIN 45 vykonávame aj tieto služby:

 • Laboratórne merania VN káblov - NAPÄŤOVÉ a PLÁŠŤOVÉ skúšky (KENOTROVANIE)
  pomocou tejto metódy je možné zistiť montážne a izolačné chyby káblov, a to bez poškodenia bezchybnej izolácie kábla
 • Merania v teréne, ako napríklad:
  Meranie nových VN prípojok
  Meranie rekonštruovaných (spojkovaných) VN prípojok
  Meranie VN prepojov v trafostanici medzi VN rozvádzačom a transformátorom
 • Skúška striedavým napätím, Pravouhlým napätím, Jednosmerným napätím
 • Skúška jednosmerného napätia s kladnou a zápornou polaritou
 • Funkcia prepaľovania pre zníženie prechodového odporu poruchy (max. 1 minúta)
 • Manuálne a automatické prispôsobovanie frekvencie
 • Plnohodnotný stupňový test tan delta a automatické vyhodnotenie výsledkov takéhoto merania
 • Meranie zvodového prúdu - a to pri jednosmernom a pravouhlom napätí
 • Skúška plášťa a lokalizovanie prípadnej poruchy (so záporným jednosmerným napätím do 20 kV)
 • Rozpoznanie prierezu spolu s automatickým vypnutím skúšobného napätia a taktiež vybitím skúšaného objektu v prípade príliš vysokého nabíjacieho prúd

Technické parametre Megger VLF SIN 45

 

 

 

 

Laboratórne merania VN káblov