Projektantská činnosť

Projektantská činnosť

Spoločnosť PROENERGS s.r.o. ktorá dlhodobo pôsobí v oblasti realizácie stavieb vysokého a nízkeho napätia zastrešuje taktiež aj PROJEKČNÚ ČINNOSŤ.
O projekčnú činnosť sa stará naše vlastné oddelenie, zložené z projektantov ktorých mentoruje autorizovaný inžinier.
Agendou tohto oddelenia je najmä:

• PRVÝ KONTAKT SO ZÁKAZNÍKOM:

  • So zákazníkom absolvujeme úvodné stretnutie, na ktorom si upresníme očakávania, plány, a na ktorom zodpovedne posúdime povahu stavby alebo projektu
  • Klientovi poskytneme smerodajné informácie, a dohodneme ďalší postup pri riešení stavby či projektu

• PRACOVNÁ NÁPLŇ ODDELENIA:

  • Projektovanie vzdušných a káblových (zemných) VN / NN vedení, trafostaníc, distribučných VN / NN rozvodov v nových lokalitách napr. radovej výstavby, ale taktiež rekonštrukcia a riešenia v už zastavaných oblastiach
  • Projektovanie elektroinštalácie v objektoch občianskej zástavby, administratívnych budovách, bytových domoch a priemyselných či skladových halách
  • Prepočty skratových pomerov, mechanika vzdušných vedení, výpočet osvetlenia, orientácia v STN normách

• V rámci INŽINIERSKEJ ČINNOSTI zabezpečujeme všetky potrebné zabezpečenia a povolenia stavby, a to do Územného rozhodnutia až po Kolaudáciu stavby v zmysle platného stavebného zákona:

  • Získavanie vyjadrení správcov rôznych inžinierskych sietí, napr. voda, plyn, telekomunikačné siete
  • Komunikácia a vybavovanie príslušných povolení od dotknutých subjektov, inštitúcií a úradov
  • Kompletovanie projektovej dokumentácie, žiadostí a dokladov k stavbe

• Samozrejmosťou sú aj obhliadky miesta stavby a výjazdy do terénu pre potreby zabezpečenia potrebných informácií a podkladov k spracovaniu projektovej dokumentácie a ďalšieho postupu

Dopyt k projektom, cenovým ponukám, realizáciám prác a pod. môžete zasielať na technik5@proenergs.sk, poprípade nás môžete kontaktovať na ktorejkoľvek z uvedených komunikačných adries (telefonicky, e-mailom, správou a pod.)

Kontaktujte túto ponuku

Prosím vyplňte vaše meno a priezvisko.
Prosím skontrolujte vašu emailovú adresu.
Prosím vyplňte správne telefónne číslo.
Uveďte svoje poznámky.
Sem pridajte svoj životopis
Max. 20MB
Pridať súbor
Nahrajte súbory v správnom formáte alebo do max. 20MB veľkosti.
Zaškrtnite prosím súhlasím so spracovaním osobných údajov.