Profesionálne práce v oblasti elektroenergetiky

Komplexná realizácia stavieb nízkeho a vysokého napätia

NAŠE SLUŽBY

Pre koho pracujeme:

O spoločnosti

Spoločnosť PROENERGS s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2006. V relatívne krátkej dobe sa táto firma dobre etablovalala v sektore dodávky silnoprúdových elektromontážnych prác, ktoré sú realizované pre dôležité slovenské spoločnosti, akými sú najmä Výchdoslovenská distribučná, a.s., Eurovia SK, a.s., Národná diaľničná spoločnosť, a.s..

ČÍTAŤ VIAC

Voľné pracovné pozície

Projektant

Projektovanie vzdušných a káblových distribučných eklektických vedení a distribučných transformátorových trafostaníc NN/VN

ČÍTAŤ VIAC

Strojník/ vodič

Vedenie nákladného vozidla, obsluha stavebných strojov, zodpovednosť za zverené vozidlá, vypisovanie záznamov o prevádzke vozidla, stroja.

ČÍTAŤ VIAC

Stavbyvedúci

Kontrola priebehu prípravy a realizácie - riešenie problémov (technických, legislatívnych, procesných atď.), rozhodnutia o ďalšom postupe.

ČÍTAŤ VIAC